Khanh Hoa Province 관광학과

칸 호아 관광 포털

Tin tức nổi bật
Khanh Hoa와 러시아 상트페테르부르크의 협력 증진을 위한 온라인 세미나

Khanh Hoa와 러시아 상트페테르부르크의 협력 증진을 위한 온라인 세미나

2021년 9월 29일 오후에 Khanh Hoa 성 인민위원회 온라인 회의실에서 Khanh Hoa 외교부는 Khanh Hoa와 러시아 상트페테르부르크 간의 협력을 촉진하기 위한 웨비나를 개최했다. Khanh Hoa 에서 지방 당위원회 대표인 Le Huu Hoang 상임위원회 의원, Khanh Hoa 지방 인민위원회 상임 부회장, 부서, 지부, 지방 종합 ...
세계 최고의 지속 가능한 에코 리조트 중 하나로Six Senses Ninh Van Bay

세계 최고의 지속 가능한 에코 리조트 중 하나로Six Senses Ninh Van Bay

9월 20일자 Khanh Hoa 관광청의 지도자들은 Six Senses Ninh Van Bay 리조트 (Khanh Hoa 성Ninh Hoa 타운 Ninh Van면)가 Euronews 통신사에 의해 11개 리조트 그룹에 선정되었다고 말했다. Six Senses Ninh Van Bay는 이번에 수상한 베트남의 유일한 대표이다.바다를 마주하고 있는 Hon ...
인천(한국)에서 캄란(Cam Ranh)까지 항공편 편성의 아시아나항공

인천(한국)에서 캄란(Cam Ranh)까지 항공편 편성의 아시아나항공

9월 16일자 캄란 국제공항터미널 주식화사의Le Thi Hong Minh 이사는 베트남 민간 항공국이 9월 18일에 한국 인천에서 Khanh Hoa로 가는 면허를 아시아나 항공 (OZ)에 부여했다고 말했다.이번 항공편으로는 한국 전문가를 Khanh Hoa에 데려가 현대 베트남 조선(Ninh Hoa 타운 Ninh Phuoc 면)에서 일하게 하고 베트남에 ...
되돌아갈 날을 위한 여행 활동

되돌아갈 날을 위한 여행 활동

관광업계를 활성화하기 위해 Khanh Hoa 지방은 이 산업에 종사하는 18.000명 이상의 근로자에게 예방 접종을 실시했다. 관광청은 또한 "뉴 노멀" 상태에서 관광객을 유치하기 위한 솔루션과 활동을 시행할 계획을 개발하도록 성 인민위원회에 적극적으로 제안했다.국내시장 지향코로나19 전염병을 예방하고 통제하기 위한 사회적 거리두기를 2개월 이상 시행한 ...
남부 관광청에 속한 관광사무소의 특별한 경쟁풍조 전개

남부 관광청에 속한 관광사무소의 특별한 경쟁풍조 전개

중앙위원회 위원장인 Pham Minh Chinh총리께서 첫 회의에서 발표했던 특별한 경쟁풍조는 "전국이 단결하고 손을 잡고 단결하여 코로나19 전염병의 예방과 승리를 모방"하는 프로그램을 시행한다. 2021년 8월 17일자 문화체육관광부에서는 2021년 7월 16일자 지시서의 19/CT-TTg호를 시행하고 특수 운동의 이행에 관한 ...
베트남 관광청은 해외 입국자를 위한 파일럿 역할을 하기 위해 유럽 표준에 따른 코로나19 백신 백신 접종 인증 시스템을 마련했다

베트남 관광청은 해외 입국자를 위한 파일럿 역할을 하기 위해 유럽 표준에 따른 코로나19 백신 백신 접종 인증 시스템을 마련했다

최근 정치국, 정부 및 수상은 푸꾸옥 (Kien Giang)과 같이 전염병을 통제할 수 있는 여러 관광 센터를 방문하는 외국인 방문객을 위한 백신 여권 사용을 시범 운영하는 정책을 가지고 있다. 안전한 여행을 목표로 코로나19 백신 접종 인증제도가 가장 중요한 수단으로 여겨진다.
TIN TỨC NỔI BẬT
Hình ảnh Khánh Hòa
  • 7-diem-chup-anh_0c9f6
  • 1562213384_0fc98
  • maxresdefault_85822
  • nha-trag-10_821cc
  • nhin-tu-tren-cao-thap-tram-huong-vntrip-e1502441210772_5595d
  • thap-ba-ponagar-5476e47e1cec2_2e218
Liên hệ chúng tôi
KHÁM PHÁ VỀ DU LỊCH KHÁNH HÒA
Hãy là người đầu tiên biết cập nhật diễn biến mới nhất của Du Lịch Khánh Hòa!
Hè sôi động cùng du lịch Khatoco

Hè sôi động cùng du lịch Khatoco

Mùa hè là mùa du lịch sôi động nhất trong năm khi bạn và gia đình có thể thỏa thích lên rừng xuống biển, đi khắp xứ Trầm hương cùng du lịch Khatoco. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này, Công ...
29/04/2021