Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống địch Covid-19 theo các nội dung trọng tâm tại Công văn sổ 1734-CV/TU ngày 07/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, tổ chức các đội ...
Tin mới nhất
Thời tiết